Ezra 45: maart 2020

Ezra Bijbels tijdschrift 45: maart 2020Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 7 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra47’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave met geselecteerde fragmenten

 • De ruggengraat van de oergeschiedenis: de geslachtslijsten in Genesis 1-11 (Hans Debel)
  Strikt genomen kunnen binnen het geheel van de ‘oergeschiedenis’ in Genesis 1–11 vier geslachtslijsten onderscheiden worden: de lijst met nakomelingen van Kaïn, die wordt besloten met een beperkte geslachtslijst van zijn vader Adam langs Set (Gn 4,17-26), de uitgebreidere lijst met eerstgeboren zonen van Adam tot Noach (Gn 5,1-32), de opsomming van de volken die ontstaan uit Noachs zonen en de gebieden waar zij zich vestigen (Gn 10,1-32), en het overzicht van de eerstgeborenen van Noachs oudste zoon Sem tot Abra(ha)ms vader Terach (Gn 11,10-26). Afgezien van het feit dat zij meerdere generaties op een rij zetten, hebben deze afstammingslijsten echter weinig met elkaar gemeen; enkel de lijsten in Genesis 5 en 11 lijken enigszins aan elkaar verwant, omdat ze min of meer op dezelfde manier zijn opgebouwd en inhoudelijk in elkaars verlengde liggen, alsof het gaat om twee delen van één geheel. Net vanwege deze eigenheid moet elke geslachtslijst op zichzelf worden bekeken binnen haar ruimere literaire context.
 • Jakobus de meerdere, apostel (Luc Devisscher)
  Jacobus Maior of Jakobus de Meerdere en zijn broer Johannes krijgen in de namenlijst van de twaalf apostelen in het evangelie van Marcus de bijnaam ‘Boanerges’ of ‘Donderzonen’ (Mc 3,16-19). Deze benaming verwijst wellicht naar het temperament en de gedrevenheid eigen aan de twee broers. Het kost Jakobus misschien zelfs zijn leven. Hij is immers de eerste (en enige) apostel die in het Nieuwe Testament als martelaar sterft (Hnd 12,1-5). Volgens een overlevering uit de zevende eeuw zou Jakobus het evangelie verkondigd hebben in Spanje. Een andere traditie zegt dat zijn lichaam na de marteldood in Jeruzalem overgebracht werd naar Santiago de Compostella. In dit artikel maken we een exemplarische verkenning van de bijbelse en niet-bijbelse teksten over de apostel Jakobus.
 • Uit de wereld van de Bijbel
  • Bijbelse video’s op dominicanen.tv
  • Bijbelevent op 2 mei in Bijbelhuis Zevenkerken
  • Abdijmidweek en woordtheater met Luc Devisscher
  • Didachè-studiedagen augustus 2020: koning David
 • Bijbel en bezinning: Spreuken 9,13-18 (Bénédicte Lemmelijn)
 • Boekbesprekingen
  • Christian Schramm, Bijbellezen voor beginners (P. Kevers)
  • Hans Ausloos, Geweld – God – Bijbel (P. Kevers)
  • Paul Petzel & Norbert Reck, Van Abba tot Zondebok (P. Kevers)
  • Hanna Holwerda, Beleef de Bijbel (P. Kevers)

Reacties zijn afgesloten.