Ezra 52: winter 2021

Ezra Bijbels tijdschrift 52: winter 2021Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 7 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra52’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen tevens een abonnement op EZRA.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave

 • Een mogelijk portret van Maria (Jean Bastiaens)
  Wie is Maria? Wie is Maria voor ons? Welke voorstellingen maken we ons van haar? Waar komen die voorstellingen vandaan? Deze vragen maken ons ervan bewust dat ons beeld van Maria gebonden is aan tijd en ruimte, en ook aan bronnen. Paulus spreekt niet over Maria (hij spreekt eenmaal over Jezus als ‘geboren uit een vrouw’ – Gal 4,4). De evangelisten wel. Maar de verhalen en beelden die zij gebruiken, verschillen nogal. In deze bijdrage kijken we naar het beeld van Maria zoals dat in de teksten van het Lucasevangelie tot leven wordt gewekt. Maria blijkt daar te staan in een lange traditie van ‘sterke vrouwen’ met een profetisch profiel.
 • Whodunit? Ezechiël en het doopsel (Johan Lust)
  Bovenstaande passage lees je in Ezechiël 36,25-28. De vier verzen combineren vier thema’s die typisch zijn voor de theologie van het christelijk doopsel en die nergens anders als dusdanig voorkomen in de Hebreeuwse Bijbel: het ‘besprenkelen met’ of ‘uitgieten van’ water, de vergiffenis van zonden, de gave van Gods Geest, en de bevrijding van de verdrukking gevolgd door de intocht in het beloofde land. Het is dan ook niet te verwonderen dat die passage van oudsher vaak gelezen wordt in de doopselliturgie.

  Het is wel verrassend dat de eerste christenen deze passage niet lijken te kennen. De oudste Griekse bijbelvertaling die zij gebruikten, bevatte deze verzen niet. Aangezien die vertaling doorgaans zeer getrouw de Hebreeuwse brontekst weergeeft, ontbraken ze daar vermoedelijk ook, tenzij ze in het Grieks per ongeluk weggevallen zijn door een of andere slordigheid. Wie zo’n ongelukje onwaarschijnlijk acht, botst onvermijdelijk op de vraag: wie heeft die passage toegevoegd of weggelaten? Whodunit? Of waren er gelijktijdig twee licht verschillende versies in omloop, een langere en een kortere?

 • Bijbel en bezinning: Psalm 104 (Paul Kevers)
 • Uit de wereld van de Bijbel
  • Presentatie NBV21 in Den Haag en in Mechelen
  • Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
  • NBV21 in verschillende edities

 • Boekbesprekingen
  • Matthijs de Jong en Cor Hoogewerf, NBV21. De vertaalmethode toegelicht (Paul Kevers)
  • Jo Hanssens, Vreugde van mijn hart. Hoop voor de wereld (Paul Kevers)
  • Anne Vegter e.a., Een gesloten tuin – een verzegelde bron. Tien schrijvers over de betekenis van de Bijbel (Paul Kevers)

Reacties zijn afgesloten.