Ezra 55: herfst 2022

Ezra Bijbels tijdschrift 55: herfst 2022Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 7 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra55’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen tevens een abonnement op EZRA.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave

 • Mozes’ dood en begrafenis in Deuteronomium 34 (Hans Ausloos)
  In de Bijbel ontbreekt het niet aan mysterieuze teksten. Allemaal hebben ze met elkaar gemeen dat ze tot de meest bizarre interpretaties aanleiding hebben gegeven. Een dergelijke tekst vindt men ook aan het einde van het boek Deuteronomium, het vijfde en laatste boek van de Pentateuch of de Tora. Deuteronomium presenteert zichzelf als de afscheidstoespraak waarmee Mozes zich aan de vooravond van de inbezitneming van het Beloofde land tot de Israëlieten heeft gericht. Hoewel het boek hoofdzakelijk voorschriften bevat waaraan Israël, eens aangekomen in het Beloofde land, zich moet houden, staan er hier en daar ook verhalende passages in. Zo vertelt het laatste hoofdstuk van Deuteronomium niet alleen over Mozes’ laatste levensdagen, maar ook over zijn dood en begrafenis.
 • Onder welke boom zat Jona? De controverse rond Hiëronymus’ Vulgaatvertaling van Jona 4,6 (Martijn Jaspers)
  Hiëronymus’ Latijnse vertaling van de Bijbel (de ‘Vulgaat’) heeft een gigantische impact gehad op de religie- en cultuurgeschiedenis. Toch waren zijn tijdgenoten niet altijd even positief over het werk. Sommigen konden zich moeilijk vinden in het feit dat Hiëronymus zich voor zijn nieuwe vertaling baseerde op de Hebreeuwse (en dus volgens velen ook ‘joodse’) brontekst. Daarnaast strookten sommige hertaalde verzen vaak niet met de traditionele lezingen, waardoor tegenstanders vonden dat er een geurtje van nieuwlichterij rond het hele project hing. In dit artikel wordt ingegaan op de controverse rond de Vulgaatvertaling van het boek Jona. We laten de voornaamste critici aan het woord (met name Augustinus van Hippo en Rufinus van Aquileia) en we geven ook Hiëronymus de kans om zich te verdedigen.
 • Bijbel en bezinning: Handelingen 13,44-47 (Valérie Kabergs)
 • Uit de wereld van de Bijbel
  • BIBLIA: een interactief en multimediaal bijbelavontuur
  • In memoriam Johan Konings s.j. (Gilbert Van Belle)

 • Boekbesprekingen
  • Willem-Jan Otten, Zondagmorgen. Over het missen van God (Valérie Kabergs)

Reacties zijn afgesloten.