Ezra 62: zomer 2024

Ezra Bijbels tijdschrift 62: zomer 2024Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 8 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra62’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen tevens een abonnement op EZRA.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave

 • Ballingschap en thuiskomen (Luc Devisscher)
  In deze bijdrage schetsen we de verhalen over ballingschap en terugkeer zoals die verteld worden in de historische en profetische boeken van het Oude Testament. Daarbij moeten we goed beseffen dat dit geloofsverhalen zijn en geen historische verslagen. De verhalen zijn achteraf geschreven en bieden een terugblik op het verleden vanuit de geloofsvisie in het heden van de auteur(s). Ook de boeken op naam van profeten (Amos, Jesaja, Jeremia, enz.) hebben een lange ontstaansgeschiedenis gekend en de eindredactie ervan is pas eeuwen na de historische periode waarin die profeten gesitueerd worden tot stand gekomen. We vinden daarin dus evenzeer een geloofsvisie uit latere tijd en we mogen die teksten niet zonder meer beschouwen als de letterlijke weergave van wat die profeten in hun tijd zouden hebben gezegd.
 • Is exegese de ‘ziel’ van de theologie? De studie van de Schrift en de kunst van het theologiseren in ‘Dei Verbum’ 24 (Reimund Bieringer)
  In Dei Verbum, de dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring die in 1965 door het Tweede Vaticaans Concilie werd uitgevaardigd, wordt de studie van de heilige Schrift ‘de ziel van de heilige theologie’ genoemd (nr. 24). Ofschoon deze beeldspraak nog steeds aantrekkelijk is voor een aantal theologen, is ze te vaag en onvoldoende om de relatie tussen exegese en theologie te beschrijven. Meer bepaald houdt deze beeldspraak risico’s in die de vruchtbaarheid van de studie van de Schrift voor het theologiseren in gevaar kunnen brengen. We denken hierbij aan een dualistische opvatting van lichaam en ziel evenals aan statische, moraliserende, verabsoluterende of romantiserende interpretaties van de relatie tussen lichaam en ziel. Daarom moeten we meer aandacht besteden aan de context van de uitspraak in Dei Verbum 24, aan de voorgeschiedenis van het beeld en aan andere parallelle beelden die in Dei Verbum 24 gebruikt worden.
 • Bijbel en bezinning: Jeremia 17,5-8 (Bénédicte Lemmelijn)
 • Uit de wereld van de Bijbel
  • Didachè-studiedagen Bijbel augustus 2024: ‘Verzoening en vrede in de paulinische literatuur’
  • Netwerkbijeenkomst NBV21 Jongerenbijbel (29 februari 2024)
  • In memoriam Edward Lipinski
  • Nieuwe editie van de ‘Naardense Bijbel’
  • ‘De Schepping’ op het Stroom-festival (26 juni 2024)

 • Boekbesprekingen
  • Meister Eckhart, In den beginne was het Woord. Commentaar bij het Johannesevangelie (Paul Kevers)

Reacties zijn afgesloten.