Ezra: van bijbelse figuur tot bijbels tijdschrift

Ezra: van bijbelse figuur tot bijbels tijdschrift

Door Paul Kevers in EZRA Bijbels tijdschrift 1: maart 2009

Geselecteerde fragmenten

Ezra is de naam van een bijbels personage en van een naar hem genoemd bijbelboek. De joodse priester en schriftgeleerde Ezra speelde een belangrijke rol in het religieuze reveil en de organisatie van de joodse gemeenschap na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Over hem wordt verteld in de bijbelboeken Ezra (hoofdstukken 7-10) en Nehemia (hoofdstuk 8). Ook in de na-bijbelse traditie kreeg Ezra een belangrijke plaats. Enkele apocriefe of pseudepigrafische geschriften staan op zijn naam. En vandaag hebt u het eerste nummer in handen van Ezra – de nieuwe naam van het bijbelse tijdschrift dat tot vorig jaar VBS-Informatie heette. In dit artikel gaan we nader in op de bijbelse Ezra en leggen we uit waarom we ons tijdschrift Ezra genoemd hebben.

[..]

De heropbouw van de tempel in Jeruzalem, na de terugkeer van de eerste joodse ballingen uit Babylon in 538 v.Chr., verliep niet van een leien dakje. De terugkerende ballingen beschouwden zichzelf als de legitieme erfgenamen van Israël. Zij werden geleid door Zerubbabel, een afstammeling van de dynastie van David, en de hogepriester Jozua. Maar de bevolking die in Juda was achtergebleven of die er zich tijdens de ballingschap had gevestigd, had het niet zo begrepen op de ‘nieuwkomers’.

[..]

De naam Ezra betekent ‘hulp’. Het tijdschrift Ezra wil hulp bieden bij het bijbellezen. De Schrift lezen en bestuderen. Ze uitleggen en verklaren, zodat iedereen het kan begrijpen. Er zorg voor dragen dat het woord van het Schrift geen dode letter blijft, maar levenskrachtig wordt. Dat deed de bijbelse Ezra samen met de priesters en levieten die hem bijstonden.

ezra1De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 1: maart 2009. Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is echter niet meer verkrijgbaar. Recentere nummers van ons tijdschrift kan u terugvinden elders op deze website.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.