Frans Maas, Jacques Maas & Klaas Spronk (red.), ‘De bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften’

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel verscheen in VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Boekbespreking door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie 2004 nr. 3

De tijd van de forse, alomvattende bijbelcommentaren is blijkbaar aangebroken. Na Internationaal Commentaar op de Bijbel in 2001 (zie VBS-Informatie 32, 2001, 41-43) en De bijbel literair in 2003 (zie VBS-Informatie 34, 2003, 91-92) is het nu, bij dezelfde uitgeverij in in dezelfde uitvoering als dit laatste, de beurt aan De bijbel spiritueel, een verzameling van een honderdtal bijdragen gewijd aan woorden, aspecten, thema’s of dimensies, ontleend aan de boeken van de bijbel, die met spiritualiteit te maken hebben. Alle bijbelboeken, ook de zogenaamde deuterocanonieke, komen aan bod. Sommige krijgen zelfs twee of drie bijdragen toebedeeld. De aandacht van de auteurs is niet gericht op de invloed die de bijbel in vroegere tijden op de spiritualiteit van vele christenen heeft uitgeoefend, maar op ‘de actualiteit van hedendaagse zinvragen in het licht van en in contrast met de spiritualiteit van de bijbel’ (11). Die invalshoek heeft als resultaat dat de bijdragen zeer gevarieerd zijn in hun aanpak en niet allemaal even ‘inspirerend’, om dat woord uit het ‘Ten geleide’ te citeren. Na elke uiteenzetting worden onder de rubriek ‘Om verder te lezen’ boeken en artikelen vermeld die dieper op het behandelde onderwerp ingaan. Het is geen boek om in één adem door te lezen. Maar als hulpmiddel bij het lezen van een of ander bijbelboek, bij de bespreking in een bijbelgroep of bij de voorbereiding van een homilie kan dit mooi uitgegeven boek uitstekende diensten bewijzen. Vermelden we nog dat er onder de achtennegentig auteurs vijf Vlaamse namen te vinden zijn, een nogal ongelijke verdeling, gezien het licht van de presentatie in het ‘Ten geleide’: ‘Een honderdtal auteurs uit Vlaanderen en Nederland…’.

Frans MAAS, Jacques MAAS & Klaas SPRONK (red.), De bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften, Zoetermeer: Meinema; Kapellen: Pelckmans, 2004, 793 blz. 16 x 25 cm, € 49,50

Reacties zijn afgesloten.