Franz Kamphaus, ‘De Kindsheidsevangeliën bij Lucas en Matteüs’

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Door Paul Standaert in VBS-Informatie 1970 nr. 3

Ieder jaar, rond de Kersttijd worden zowel priesters als leken geconfronteerd met een moeilijke opgave: de betekenis te achterhalen van de verhalen over Jezus’ kindsheid voor mensen van deze tijd.

Daarom moeten we ons werkelijk verheugen dat de Vlaamse Bijbelstichting, na het werk van F. Kamphaus over de Paasverhalen (zie Getuigenis, 1969-70, nr. 4), nu ok zijn boek over de Kindsheidsverhalen verspreidt onder het vlaamse publiek. De methode is in biede werkje dezelfde; na een zeer bevattelijk en tevens zeer degelijk uitleg van de bijbeltekst, volgt een onderzoek naar de boodschap en de preekbaarheid van deze verhalen voor onze tijd.

Het eerste deel is onontbeerlijk om tot een juist inzicht te komen in de bijbeltekst. De lezer zal echter vooral getroffen worden door het tweede deel waarin zeer praktische en nuttige wenken gegeven worden betreffende de toepaaselijkheid van dit evangelie nu.

Niet alleen de predikant zal hierdoor sterk geholpen worden bij de voorbereiding van zijn homilie, maar ook de leek zal zich aangesproken weten door de verrijkende inhoud van dit boek.

P. Standaert
St.-Andriesabdij

Reacties zijn afgesloten.