HEINZ SCHÜRMANN, De geest maakt levend. Bidden door het Johannes-evangelie

Door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie 1979 nr.2

VOORLOPIGE VERSIE

HEINZ SCHÜRMANN, De geest maakt levend. Bidden door het Johannesevangelie Spiritualiteit, 13), B. Gottmer, Nijmegen,; Emmaüs, Brugge, 1977, 103 blz., 190 F.

De Duitse exegeet Heinz Schürmann is een van de meest gezaghebbende katholieke bijbelgeleerden van onze tijd. Hij doceert te Erfurt in Oost-Duitsland en is de auteur van enkele fundamentele wetenschappelijke werken, waaronder vooral een grondig commentaar op het evangelie van Lucas (hfdst. 1-9). Regelmatig publiceert hij ook kleinere bijdragen, waarin hij op een eenvoudige wijze de spiritualiteit van de bijbelteksten probeert toegankelijk te maken voor de gelovige die geen specialist is in de bijbelwetenschap. Dit boekje hoort ook tot deze categorie. Het is ontstaan uit geestelijke conferenties en retraites rond een vijftigtal perikopen van het Johannesevangelie. Die perkopen worden in extenso afgedrukt en gevolgd door overwegingen en beschouwingen om de geestelijke inhoud van de tekst biddend te ervaren. Het boekje wordt ingeleid door een uiteenzetting over de “Manieren van geestelijke bijbellezing”, waarin de auteur er vier onderscheidt: het eenvoudig gelovend lezen. het mediterend lezen, het biddend lezen, en het contemplatieve lezen. Dit pretentieloze boekje van een groot geleerde en een diep gelovig mens zal velen helpen om de bijbel ook als een gebdenboek ter hand te nemen.

Een kritische bedenking moet ons toch van het hart. Niet omtrent het boekje zelf, maar omtrent de eigengereide spelling van de -isch woorden die de reeks Spiritualiteit erop nahoudt. Is “theologies”, “apostolies” en “prakties” wellcht een meer spirituele spelling dan “theologisch”, “apostolisch” en “praktisch”? Zij is in ieder geval lichtelijk komies.

Reacties zijn afgesloten.