Het geheim van Maria Magdalena

Het geheim van Maria Magdalena

Door Filip Noël in EZRA Bijbels tijdschrift 6: juni 2010

Geselecteerde fragmenten

Wie is Maria Magdalena? Die vraag stel ik soms aan het publiek tijdens een lezing. Een onmiddellijke reactie is meestal: ‘De zondares die Jezus’ voeten zalfde’, of ‘De prostituee die Jezus vergiffenis schonk’. Af en toe stouter: ‘Jezus’ minnares’ of – beleefder – ‘Jezus’ echtgenote’. Oh ja, zij stond ook onder het kruis en zij vond Jezus’ graf leeg. Maria Magdalena: de femme fatale en de getuige van Jezus’ levenseinde. Die associatie is populair.

[..]

Met de opkomst van de historisch-kritische exegese kon het middeleeuwse Magdalenabeeld geen stand houden. Methodisch kan informatie over Maria Magdalena alleen verkregen worden vanuit teksten die ondubbelzinnig over haar gaan en waarvan het historische karakter telkens te bevragen valt. Het beeld kleurt in ieder geval nogal eenduidig. Voor alle evangelisten is Maria Magdalena de getuige van Jezus’ lijden, kruisdood en begrafenis.

[..]

De moderne Maria Magdalena oogt afgeslankt. Zij is haar aura van zondares kwijt en daarmee ook een beetje van haar erotische uitstraling. Zij is nu de moedige getuige. Maar wat is haar getuigenis ward? Wat vrouwen te vertellen hadden werd in de toenmalige patriachale wereld niet ernstig genomen.

[..]

Is Maria Magdalena weggeschreven door de mannen die de kerk van de eerste eeuw beheersten? Dit vermoeden moet ernstig genuanceerd worden. Magdalena’s naam wordt elf maal vermeld in de canonieke evangeliën. Dat is eigenlijk niet weinig. Ze is daarmee even ‘populair’ als Andreas (toch niet de minste van de apostelen: 12 maal in de evangeliën) en Thomas (10 maal), en zij doet het een stuk beter dan zeg maar Matteüs (4 maal), Natanaël (6 maal), Levi (3 maal) en Taddeüs (2 maal).

ezra6De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 6: juni 2010. Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is echter niet meer verkrijgbaar. Recentere nummers van ons tijdschrift kan u terugvinden elders op deze website.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.