‘Ik weet dat mijn verlosser leeft’ (Job 19,25-26)

‘Ik weet dat mijn verlosser leeft’ (Job 19,25-26)

Door Hans Ausloos in EZRA Bijbels tijdschrift 9: maart 2011

Geselecteerde fragmenten

Binnen de actuele wetenschappelijk literatuur bestaat er over weinig kwesties zoveel eensgezindheid als over het feit dat de thematiek van de ‘opstanding uit de dood’ niet tot de kern van de oudtestamentische geloofspunten behoort. Eén zaak is in ieder geval zeker: het Oude Testament bevat geen uitgewerkt ‘verrijzenisleer’. Veeleer treft men hier en daar een korte passage aan waarin zowel een voortleven na de dood als de verrijzenis nu eens lijken te worden bevestigd, dan weer in vraag worden gesteld of zelfs worden ontkend. Ook het boek Job bekleedt in dit verband een belangrijke plaats.

[..]

De tweede vraag waarmee men gedurene eeuwen kampt, betreft het tijdstip van de ontmoeting van Job met zijn ‘verlosser’, of hiermee nu God is bedoeld of niet. Ook hier kunnen in de geschiedenis van de uitleg van deze tekst grosso modo twee interpretaties worden aangezen. Sommigen plaatsen de ontmoeting vóór de dood. In de lijn van wat zo-even is gezegd, wil Job immers eerherstel binnen het aardse leven. Daarenboven wijst men op verschillende teksten in het boek Job waarin Job zich negatief uitspreekt ten aanzien van een leven na de dood.

[..]

In de beeldende kunst is het schilderwerk van de Venetiaanse Vittore Carpaccio (ca. 1455-1526) typerend voor de post mortem interpretatie van Job 19,25-26. In zijn werk, dat thans gekend is onder de titel ‘Meditation on the passion‘ (ca. 1510) en dat in het Metropolitan Museum of Art te Manhatten (New York) wordt bewaard, wordt Christus afgebeeld tussen Hiëronymus en Job. Beiden bezinnen zich over Christus’ lijden. De sleutel tot het verstaan van de scène is te vinden op de sokkel waarop Job zit aan Christus’ linkerzijde.

ezra9De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 9: maart 2011. Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is echter niet meer verkrijgbaar. Recentere nummers van ons tijdschrift kan u terugvinden elders op deze website.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.