Jeremia, profeet tussen hoop en wanhoop

Hans Ausloos (red.), Jeremia, profeet tussen hoop en wanhoop, Leuven: VBS-Acco, 2002, 224 p., € 19,50Hans Ausloos (red.), Jeremia, profeet tussen hoop en wanhoop, Leuven: VBS-Acco, 2002, 224 p., € 19,50
 

Dit boek is uitverkocht. Op alle nog verkrijgbare publicaties genieten leden van de Vlaamse Bijbelstichting 15% korting.

→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 
De oudtestamentische profeet Jeremia is zonder twijfel het archetype van de hedendaagse, kritische gelovige, die heen en weer wordt geslingerd tussen geloof en twijfel, tussen hoop en wanhoop. Enerzijds toonde Jeremiah zich bereid onvoorwaardelijk als Gods heraut op te treden, anderzijds worstelde hij voortdurend met zijn geloof in God. Zo ook zijn vele gelovigen wel bereid hun leven onder Gods zorgen te stellen op momenten waarop het hen hoopvol toelacht, maar in tijden van wanhoop vieren vraagtekens en twijfels hoogtij.

Deze uitgave situeert de profeet Jeremia en het ontstaan van het gelijknamige boek tegen de historische achtergrond van de 7de-6de eeuw voor Christus. Voorts worden centrale kwesties uit het boek belicht: Jeremiah als profeet van tekenen, ware profeten versus valse profeten en Jeremia als profeet van hoop of wanhoop. Vanuit feministische invalshoek wordt de ‘pornografische’ taal in het Jeremiaboek onderzocht. Tot slot is er aandacht voor de doorwerking van Jeremia in het Nieuwe Testament en in de christelijke en joodse iconografie.

De bundel werd geschreven door bijbeldeskundigen uit Nederland en Vlaanderen: Sylvester Lamberigts, Wilfried Rossel, Antoon Schoors, Klaas A.D. Smelik, Sabine Van Den Eynde, Jan Van Lier, Frans Van Segbroeck en Hans Ausloos, die tevens de redactie van het geheel verzorgde.

OVER DE REDACTEUR
Hans Ausloos is oudtestamenticus en als postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen verbonden aan de faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven.

GESELECTEERDE FRAGMENTEN

Na de psalmen is het boek Jeremia het opvangrijkste geschrift uit het Oude Testament. Echter, in het lectionarium voor zond- en feestdagen van de rooms-katholieke liturgie is het Jeremiaboek amper tien keer geprogrammeerd. Het mag dan ook niet vewonderen dat men in rooms-katholieke midden niet erg vertrouwd is met deze oudtestametische profeet en het naar hem genoemde bijbelboek. Nochtans kunnen zowel de centrale aandachtspunten van het boek Jeremia, als de figuur van Jeremia zelf, de mens van de 21ste eeuw – godsdienstig of niet – tot nadenken stemmen en inspireren.

De Jeremiah-literatuur is een zeer brede stroom geworden, die machtig en rustig de zee binnenvloeit. Willen kustbewoners stroomopwaarts varen en terugkeren naar de verre bron om de reis nog eens over te doen, dan zullen ze achtereenvolgens de initiale godsbelevenis van de priesterzoon Jeremia terugvinden en zijn harde oordeelsorakels horen klinken. Maar ze zullen ook merken dat de profeet de deur op een kier zet met het oog op, je weet maar nooit, een gunstige ommekeer. Jeremia zelf verdwijnt in de mist van de geschiedenis, ergens in Egypte.

 

Reacties zijn afgesloten.