Bijbel en bezinning: Marcus 10,13-16

Bijbel en bezinning: Marcus 10,13-16

Door Valérie Kabergs in EZRA Bijbels tijdschrift 14: juni 2012

Ze brachten kinderen bij Hem
met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken.
Maar de leerlingen wezen hen terecht.
Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd:
‘Laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen,
want van zulke kinderen is het koninkrijk van God.
Ik verzeker jullie,
wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind,
komt er beslist niet in.’
Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl Hij hun de
handen oplegde.

– Willibrordvertaling 1995
 
Tijdens de maanden mei en juni wordt het parochiale leven traditioneel gekleurd door enthousiaste kindjes die hun Eerste Communie vieren. In catechesevoorbereidingen en eucharistievieringen binnen dit kader wordt Jezus steevast voorgesteld als een grote ‘kindervriend’. Het is een mooi beeld dat alleszins past bij de tekst in Marcus 10,13-16. Jezus’ bekommernis om kinderen komt trouwens niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen tot uiting in het evangelie van Marcus. Denk maar aan de verhalen over de opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc 5,21-24;35-43), het verdrijven van de demon uit het dochtertje van de Syro-Fenicische vrouw (Mc. 7,24-30), Jezus die een halt toeroept aan de onreine geest die een jongen bevangt (Mc 9,14-29) of de passage waarin Jezus een kind omarmt (Mc 9,35-37).

[..]

Maar Jezus’ verontwaardigde reactie ten aanzien van de leerlingen klinkt ook vandaag nog als een scherpe waarschuwing, waaruit tegelijkertijd een indringende opdracht voortvloeit. Wie deel wil hebben aan het koninkrijk van God dient zich bovenal ontvankelijk en onbevooroordeeld op te stellen. Net zoals een kindje afhankelijk is van de goede zorgen van zijn of haar onmiddellijke omgeving, moeten wij uiteindelijk allemaal erkennen dat het leven zich niet laat bespelen en niet altijd te bewerken valt in de richting die wij het liefst zouden willen.

ezra14De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 14: juni 2012, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra14′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.