Naklanken over de Israëlreis

Door Johan Lust in VBS-Informatie 3 (1972) nr. 3, 16

Wij hebben de paasweek in Jeruzalem doorgebracht en daarna gans Israël doorkruist. Een Bijbelstichting is geen reisbureau en ook geen bedevaartcomite. Waarom hebben wij dan deze reis naar het Heilig Land georganiseerd en hopen wij het later opnieuw te kunnen doen? Om het land te leren kennen waarin de bijbelse gebeurtenissen zich grotendeels hebben afgespeeld en om aldus de verhalen uit de Schrift te laten herleven in hun oorspronkelijk kader.

De reis is niet gemakkelijk geweest, maar wel verrijkend. De soepele en bekwame leiding van L. Dequeker maakte de vele informatie verteerbaar en voorkwam indigesties. Opvallend was hoe de veelal historische uitleg bij de monumenten en plaatsen leidde tot doorleefde gebedsmomenten en lezing van de Schriftteksten.

Deugddoend waren ook de contacten van de deelnemers onder elkaar. Wonderbaar was het hoe mensen aan elkaar steun vonden en hoe de verstandhouding groeide.

Het bezoek aan Mgr Raya, bisschop van Nazareth heeft een diepe indruk nagelaten. Zonder veel omhaal van woorden heeft de reisgroep een steunfonds opgericht voor Mgr Raya. Uit de persoonlijke bijdragen van de reisleden is reeds meer dan 40.000 fr. bijeengebracht. Dit geld zal worden gebruikt om de studies van priester-studenten te bekostigen. Bij zijn tegenbezoek aan België heeft Mgr Raya ook gevraagd of wij hem niet konden helpen een bibliotheek oprichten. Alle engelse en franse theologie- en romanliteratuur is welkom. Wij hebben reeds een en ander verzameld. Misschien kunt u ons verder helpen ?

ezra19Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.