Paul Standaert, ‘De Kracht van de Eenheid. Bezinning vanuit de Brief aan de Efeziërs’

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Verschenen in VBS-Informatie 1970 nr. 1

Het volgende werkje dat wij aanbevelen is vooral interessant om zijn didactische methode. We laten de auteur, een benedictijn uit de St.-Andriesabdij zelf zijn werkwijze uiteenzetten.

“Het past dat we niet alleen de tekst van Paulus lezen of nog minder een modern kommentaar over de oorspronkelijke tekst, maar dat we teruggaan tot de grondintuitie van de apostel. Het is de gedachtengaang zelf van Paulus, zijn persoonlijke reactie en inzicht op het Heilsgebeuren met de concrete gevolgen die hij eruit haalt voor het dagelijks leven, die ons zullen helpen zelf te komen tot een juist inzicht van het Godsmysterie in Christus en zijn Kerk en zo ook de gepaste gedraging te kunnen vinden voor onze moderne tijden. Daarom werden hier na ieder groep verzen driee reeksen vragen opgesteld. De eerste reeks A. heeft betrekking op de juiste ontleding van de tekst zelf. De tweede reeks vragen B. confronteert de inhoud van de tekst van Paulus, zoals die bepaald werd door de antwoorden op de vragen A, met de feitelijkheid en de eisen van onze moderne wereld. De derde reeks C. zijn vragen of verwijzingen naar andere teksten uit de Heilige Schrift of uit de Liturgie. Ze zijn bedoeld om een ruimer beeld te geven van het in dit gedeelte van de brief behandeld onderwerp.”

De auteru wil geen informatie opdringen, maar wil de lezer door middel van vragen de Bijbeltekst op een verstandige en aandachtige manier leren lezen. U moogt van dit boekje dus geen gesneden brood verwachten, wel een zeer geschikte vraagstelling die u uitnodigt zelf verder te zoeken.

Reacties zijn afgesloten.