Paulus’ kruistheologie

paulus

Door Hellen Mardaga in EZRA Bijbels tijdschrift 3: september 2009

Geselecteerde fragmenten

De kruistheologie van Paulus is een breed thema dat kernachtig wordt samengevat in 1 Korintiërs 1,23: ‘Wij verkondigen een gekruisigde Christus’. Ze is een belangrijk discussiepunt in de theologie. In 1518 stelde Luther de heerlijkheidstheologie (waarin het kruis van Christus slechts een marginale plaats krijgt) tegenover de kruistheologie (die zegt dat God zich enkel openbaart in en door de gekruisigde Christus). In de volgende eeuwen bleef de centrale betekenis van het kruis een belangrijk onderwerp van studie en discussie. In het begin van de twintigste eeuw verschenen belangrijke studies van de Duitse geleerden Käsemann, Moltmann en Jungel. Op basis van Paulus’ uitspraken over het kruis besloot Ernst Käsemann dat de theologie van de verrijzenis slechts een onderdeel is van de kruistheologie, en niet de overtreffende trap daarvan.

[..]

In het tweede hoofdstuk van zijn brief aan de Galaten verdedigt Paulus zijn gezag en zijn boodschap. Hij beweert dat hij gestorven is voor de Wet en met Christus gekruisigd. Het onderhouden van de Wet alleen rechtvaardigt de mensen niet, het maakt hen slechts bewust van hun zondigheid. Omdat Paulus en zijn volgelingen met Christus gekruisigd zijn, zijn ze niet langer gebonden door de Wet.

[..]

De verdeeldheid van de Korintische gemeente is de context waarbinnen deze kruispassage gelezen moet worden. Paulus stelt een aantal retorische vragen. De vraag: ‘Is Christus dan aan stukken verdeeld?’ verwijst naar de metafoor van het lichaam van Christus als beeld voor de gemeente. Paulus benadrukt dat het lichaam van Christus, dat eenheid symboliseert, niet verdeeld kan worden. De leden van de Korintische gemeente, joden en heidenen, zijn van elkaar onderscheiden maar als gedoopten vormen zijn één lichaam van Christus.

ezra3De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 3: september 2009. Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is echter niet meer verkrijgbaar. Recentere nummers van ons tijdschrift kan u terugvinden elders op deze website.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.