‘Sterke Verhalen’

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel verscheen in VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Verschenen in VBS-Informatie 2004 nr. 3

Als tijdschrift neemt Het Braambos een unieke plaats in. U vindt er de neerslag van de radio- en televisieuitzendingen van de KTRO. Bijbelgeïnteresseerden zullen zeker hun gading vinden in het themanummer van juli en augustus, dat vol ‘Sterke Verhalen’ uit de bijbel staat. De televisiereeks met die naam vormt de inspiratiebron. De gekozen verhalen zijn: ‘de overspelige vrouw’, ‘de storm op het meer’, ‘de tollenaar en de farizeeër’, ‘de Emmaüsgangers’ en ‘de werkers van het elfde uur’.

U kunt dit themanummer als gratis proefnummer aanvragen bij KTRO, Roodebeeklaan 44, 1030 Brussel, tel. 02/735.48.49 of per email bij braambos@kerknet.be. Een jaarabonnement kost 17,35 euro (rekening 438-8176511-10 van KTRO te 1030 Brussel). U kunt ook de verzamelvideo Sterke Verhalen bestellen. Die is uitermate interessant als uitgangspunt voor bijbel- of gespreksgroep. Naast een duiding door een exegeet komen getuigenissen aan bod over de diepere betekenis van de bijbeltekst. Prijs 21 euro (voor Nederland 26 euro) inclusief verzendingskosten.

Reacties zijn afgesloten.