Abraham

Het ‘offer van Abraham’ of de ‘binding van Isaak’. Genesis 22

Een van de meest dramatische verhalen in het bijbelboek Genesis is het verhaal over het ‘offer van Abraham’. Al wie dit bekende bijbelverhaal leest of hoort, blijft met twee levensgrote vragen zitten. Verder lezen →


Zegen, land en nageslacht. De rode draden van de Abrahamcyclus (Gn 11,27–25,11)

Abraham is één van de meest veelzijdige bijbelse personages, grotendeels uit op zichzelf staande verhalen. Tegelijk vormt de drievoudige belofte van overvloedige zegen, een eigen land en een talrijk nageslacht een rode lijn. Verder lezen →


De Abraham-verhalen

Door Luc Geysels in VBS-Informatie 10 (1979) nr. 1, 65-87 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst … Verder lezen →