Albert Bertrangs

De parabelrede volgens Marcus

Mc. 4,1-36 geeft niet meer dan drie parabels, minder dan Matteüs en Lucas. Dat kan verklaard worden door een volgehouden soberheid in het doorgeven van uitgebreide Jezuswoorden. De evangelist selecteert parabels die rechtstreeks handelen over de komst van het Godsrijk. Verder lezen →