Andy Vanvoorden

Herhalingen en variaties in het vierde evangelie

Van 7 tot 9 november 2006 organiseerde de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven een internationaal colloquium over het Johannesevangelie onder het voorzitterschap van prof. Gilbert Van Belle. Verder lezen →