apocrief

De fratsen van Jezus. Buitenbijbelse teksten over Jezus’ geboorte en kindertijd

De stilte over de kindertijd van Jezus in de evangelies bood latere auteurs de gelegenheid om verder te gaan op de weg die Matteüs en Lucas met hun geboorteverhalen waren ingeslagen: als zoon van God moet Jezus ook als kind een allesbehalve onopgemerkt leven geleid hebben. Verder lezen →


Tussen het kruis en het lege graf: buitenbijbelse verhalen over Jezus’ afdaling naar de hel en opstanding uit de doden

Zowel het Evangelie van Nicodemus als het Evangelie van Petrus vullen de stilte van de sabbat na Jezus’ kruisiging op met verhalen tussen zijn dood en verrijzenis. Verder lezen →


Judas: verrader of pion in Gods plan?

De publicatie van de Koptische tekst van het Evangelie van Judas zou een nieuw inzicht brengen in het leven en vooral de dood van Jezus Christus. Volgens dit ‘evangelie’ is Judas de ware en bevoorrechte leerling van Jezus. Verder lezen →


Het evangelie van Judas

De laatste tijd is er in de media veel te doen geweest over het onlangs ontdekte ‘Evangelie van Judas’, dat een heel nieuw licht zou werpen op de rol van Judas in verband met de arrestatie en de kruisdood van Jezus. Waarover gaat het precies? Verder lezen →


‘De onbekende Jezus’. Een terugblik

Door Paul Kevers en Geert Van Oyen in VBS-Informatie September 2005 De Vliebergh-Sencieleergang sectie Bijbel, editie 2005, is voorbij (23-24 augustus). Qua ‘kijkcijfers’ behaalden deze vormingsdagen een nooit eerder vertoonde … Verder lezen →


Verzwegen evangeliën? De waarde van de apocriefe evangeliën voor het onderzoek naar de historische Jezus

De laatste jaren beweren populariserende publicaties dat de “apocriefe evangeliën” ons een totaal ander beeld geven over het ontstaan van het christendom en zelfs over de persoon van Jezus. Verder lezen →


Apocriefen van het Nieuwe Testament

Door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie 17 (1986) 26-35 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens … Verder lezen →


Over canon en apocriefen

Door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie 8 (1977) 42-45 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens … Verder lezen →