Barbara Baert

In den beginne. De ‘schepping’ in beeld, woord en klank

De Bijbelse scheppingsverhalen willen niet verklaren hoe de wereld en de mens er zijn gekomen. Ze willen veeleer verkondigen dat het leven zin heeft en roepen op tot het streven naar een wereld waarin het goed is om leven. Verder lezen →


Job tussen leven en lijden. In beeld, woord en klank

Binnen de joods-christelijke traditie geldt Job als prototype van de lijdende mens, die ondanks een goed leven toch door onmetelijk lijden wordt getroffen. De beeldende kunsten, de literatuur en de muziek zoeken mee een antwoord. Verder lezen →


‘Je hebt mijn hart verwond’: Hooglied in beeld

Wellicht is Hooglied of Canticum canticorum één van de meest bijzondere teksten die de Bijbel heeft overgeleverd. Het lied evoceert de liefde tussen man en vrouw, en laat de lezer met zijn sensuele beeldtaal niet onberoerd. Verder lezen →


Ezra 1: maart 2009

Ezra – Bijbels tijdschrift is de nieuwe naam van VBS-Informatie. In dit eerste nummer gaan we op zoek naar de bijbelse Ezra en leggen we uit waarom we ons tijdschrift naar hem genoemd hebben. Verder onderzoeken we de invloed van Hooglied op de christelijke kunst. Verder lezen →