bijbel vertalen

De Bijbel in Gewone Taal. Consequente keuze voor ‘eenvoudige taal’ en een ‘duidelijke tekst’

In oktober 2014 verscheen een nieuwe vertaling van de Bijbel voor het Nederlandse taalgebied: de Bijbel in Gewone Taal. Verder lezen →


Last en lust van het bijbel-vertalen

Soms zal de vertaling dichter bij het origineel staan, en wat stijver en voornamer aandoen, en dan weer levendiger klinken. In het belang van de lezer mag de bijbelvertaling niet te traditioneel zijn, maar evenmin te vlot. Verder lezen →