Eerste brief Johannes

‘God is liefde’. Lofzang op de liefde in 1 Johannes 4,7-21

De woorden ‘liefhebben’ (agapaô) en ‘liefde’ (agapè) komen opvallend veel voor in de drie brieven van Johannes, die slechts enkele bladzijden van het Nieuwe Testament beslaan. Het herhaaldelijk voorkomen van beide woorden daagt elke lezer van de brieven uit. Verder lezen →