Elke Verbeke

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ Psalm 22 in rabbijnse en patristische exegese

Deze wanhopige vraag wordt, zeker in de aanloop van Pasen, makkelijk herkend als een uitroep van Jezus aan het kruis, maar wie enigzins bijbelvast is, weet dat deze uitroep al in het Oude Testament terug te vinden is. Verder lezen →


Het Gilgamesj-epos en het bijbelse vloedverhaal

Het Gilgamesj-epos vertoont grote gelijkenissen met het bijbelse vloedverhaal in Genesis, maar ook belangrijke verschillen.Na een inleiding over het spijkerschrift en over het antieke Gilgamesj-epos zetten we de twee verhalen naast elkaar ter vergelijking. Verder lezen →


Ezra 14: juni 2012

Dit nummer staat in het teken van oude zondvloedverhalen. Zo vertoont het Gilgamesj-epos grote gelijkenissen met het bijbelse vloedverhaal in Genesis, maar ook belangrijke verschillen. De passage van ‘zonen van God’ is Genesis verwijst op haar beurt naar een joodse traditie rond een zondvloed. Verder lezen →


Ezra 13: maart 2012

“Mijn God, waarom heeft U mij in de steek gelaten?” Deze wanhopige vraag roept Jezus uit aan het kruis, maar de tekst wordt ook al vermeld in Psalm 22. We besteden ook aandacht aan Psalm 65 in onze rubriek ‘Bijbel en bezinning’ en we gaan op zoek naar de theologische aspecten in de Matteüspassie van Johann Sebastian Bach. Verder lezen →


Ezra 5: maart 2010

In dit voorjaarsnummer schetsen we de oorsprong van Pasen en Pinksteren in het Oude Testament en in de oude liturgische feesten van het Jodendom. Verder belichten we het ‘Lied van Mozes’ in het bijbelboek Deuteronomium en de geloofsbelijdenis in de Eerste Brief aan de Korintiërs. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Habakuk 1,2-4

Het boek Habakuk is één van de minder bekende boeken uit het Oude Testament en is terug te vinden aan het einde van de verzameling twaalf kleine profeten. Hoewel klein in omvang – het boek Habakuk is slechts drie hoofdstukken lang – biedt het een interessante inhoud. Verder lezen →


Ezra 1: maart 2009

Ezra – Bijbels tijdschrift is de nieuwe naam van VBS-Informatie. In dit eerste nummer gaan we op zoek naar de bijbelse Ezra en leggen we uit waarom we ons tijdschrift naar hem genoemd hebben. Verder onderzoeken we de invloed van Hooglied op de christelijke kunst. Verder lezen →


Een onvoorstelbare God. Het beeldverbod in het Oude Testament

Door Elke Verbeke in VBS-Informatie December 2008 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →