Ester

De ontmaskering van Haman

De zes bijkomden delen van de Septuaginta vormen het hoofdprobleem van het boek Ester. Luther schrapte ze uit zijn bijbel en de katholieken aanvaarden ze als canonisch. De exegeten zagen zich geplaatst voor de vraag waarom die langere versie niet meer in het Hebreeuws bestond. Verder lezen →