exegese

Exegese en Bijbelse theologie in de eenentwintigste eeuw

Geen enkel boek heeft in het Westen meer invloed gehad dan de bijbel. Door de eeuwen heen is dit `Woord van God’ het referentiepunt voor het leven van christelijke gemeenschappen. De bijbel werd gebruikt en misbruikt voor alle mogelijke doeleinden. Verder lezen →


De interpretatie van de bijbel in de kerk

Op 24 april 1993 werd een dubbele verjaardag gevierd te Rome. De Pauselijke Bijbelcommissie bod het document “De interpretatie van de bijbel in de kerk” aan paus Johannes-Paulus II aan. Verder lezen →


Een eeuw kritische bijbelstudie te Jeruzalem

Even ten noorden van Jeruzalem vindt een kleine plechtigheid plaats. “Bescheiden,” schrijft pater Lagrange in zijn memoires, “want alles heeft zich afgespeeld in het afgedankte slachthuis, waar men in de muur nog de ringen zag waaraan vroeger het slachtvee werd gebonden”. Verder lezen →


Inspiratie en waarachtigheid van de bijbel

Op onze zoektocht naar de zin van de inspiratie en de waarachtigbeid van de Bijbel, ontmaskeren we eerst de klaarheid van de klassieke inspiratieleer als schijn. Daarna ondervragen we de uitspraken van het Tweede Vaticaans concilie. Verder lezen →