Ezra 21

‘Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten’. Ezechiël 28 en de eerste mens in het aards paradijs

Ezechiël 28 maakt deel uit van een reeks orakels van de profeet tegen de buurvolkeren van Israël. Of zit er ook een aanklacht tegen Israël zelf in verborgen, meer bepaald tegen de hogepriester-koning van Jeruzalem? Verder lezen →


Levend water! Jezus en de Samaritaanse vrouw in Johannes 4

Dit rijke en bijzonder goed doordachte verhaal toont aan dat Johannes creatief omspringt met de inspiratie die hij heeft geput uit de ‘bron’ van het Oude Testament, en blijft tot op vandaag ‘bron’ van reflectie – en dus aanleiding tot ‘herbronning’ – over wat geloven in Jezus precies inhoudt. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Exodus 15,22-27

In de woestijn doen zich crisissituaties voor. Na drie dagen hebben de Israëlieten nog geen drinkwater gevonden. Als dan eindelijk een waterput in zicht komt, blijkt het water vervuild, bitter, niet te drinken. Verder lezen →


Ezra 21: maart 2014

In dit nummer belichten we Ezechiël 28, waarin de nadruk van de verwijten ligt op de hogepriester van Jeruzalem in plaats van de buurvolkeren van Israël. We spreken eveneens het verhaal van de Samaritaanse vrouw in het evangelie volgens Johannes. Verder lezen →