Ezra 34

Bijbel en bezinning: Jesaja 60,19-20

Jesaja biedt een concrete boodschap voor mensen in een concrete historische situatie, inderdaad. Maar ook een diepere en tijdloze boodschap. En precies die combinatie maakt deze bijbelse perikoop het lezen waard. Verder lezen →


Getallensymboliek in het Johannesevangelie

Het is bekend dat bepaalde getallen in de Bijbel een symbolische betekenis hebben. Sommige getallen vallen bij een eerste lezing niet op of lijken geen bijzondere betekenis te hebben, maar bij nader inzien dragen ze toch een diepere zin in zich. Verder lezen →


Een diptiek van drie fundamentele relaties. De narratieve theologie van Genesis 1-3

Volgens de eerste hoofdstukken van Genesis is het menselijk bestaan gebaseerd is op drie fundamentele en nauw met elkaar verbonden relaties: de relatie met God, met de naaste en met de aarde. Verder lezen →


Ezra 34: juni 2017

In dit nummer van Ezra belichten we de fundamentele relaties in de eerste drie hoofdstukken van Genesis: de relatie met God, met de naaste en met de aarde. Vervolgens bekijken we de onopvallende, maar wel betekenisvolle getallensymboliek in het Johannesevangelie. Verder lezen →