Ezra 41

Jozef in de put. Een actualiserende overdenking bij Genesis 37

De putervaringen van Jozef zijn doodservaringen waar geroepenen – Israël als volk bijvoorbeeld of Jezus Messias aan het kruis – doorheen moeten om de weg van het leven in broederschap voor te bereiden. Verder lezen →


Het jongste boek van het Nieuwe Testament. Een wandeling door de Tweede brief van Petrus

De katholieke brieven uit het Nieuwe Testament krijgen weinig aandacht. Nochtans vormen zij een volwaardig onderdeel van de bijbelse canon. Daarom verkennen we de inhoud van de Tweede brief van Petrus. Verder lezen →


Een ‘boetvaardige’ of een ‘dankbare’ zondares? Lucas 7,36-50

Een onbekende vrouw, vaak omschreven als ‘een boetvaardige zondares’, zalft de voeten van Jezus, tot ontsteltenis van de farizeeër Simon die Jezus gastvrij in zijn huis heeft onthaald. Maar speelt hier ook niet al een specifieke interpretatie mee? Verder lezen →


Ezra 41: maart 2019

In dit nummer van Ezra belichten we voetwassing door de ‘boetvaardige zondares’ en de specifieke interpretaties van deze perikooptitel. Daarna verkennen we de inhoud van de Tweede brief van Petrus. Tot slot actualiseren we uitgebreid het verhaal van Jozef in de put. Verder lezen →