Ezra 44

Bijbel en bezinning: 1 Johannes 4, 12-16

Niemand weet precies hoe God er uit ziet. Geen enkel dogma kan hem ‘vatten’ noch ‘be-vatten’; geen enkele tekst kan hem geheel ‘be-grijpen’. En toch is er één iets dat absoluut overeind blijft, één diepe waarheid die de kern van zijn wezen betreft: God is liefde. Verder lezen →


De Mensenzoon. De oorsprong van deze messiaanse titel belicht vanuit Ezechiël en Daniël

In het Nieuwe Testament krijgt Jezus allerlei verheven titels toebedeeld. Maar zelf noemt Jezus zich ‘de Mensenzoon’. Meer dan 80 maal doet hij dat, waardoor deze titel de meest gebruikte typering blijkt te zijn van Jezus in de evangelies. Verder lezen →


Van spijt geen spoor. Het laatste hoofdstuk van Job in zijn context

Het laatste hoofdstuk van het boek Job is het meest verrassende. De strijdlustige Job, die bijna veertig hoofdstukken lang zijn onschuld staande heeft gehouden, laat zich schijnbaar vermurwen door een overweldigende stem in de storm en herroept alles wat hij gezegd heeft. Verder lezen →


Ezra 44: december 2019

In dit nummer bespreken we onder meer het laatste hoofdstuk van bijbelboek Job, waarin het hoofdpersonage alles lijkt te herroepen, en vinden we de herkomst van de titel ‘Mensenzoon’ terug bij de profeet Daniël en Ezechiël. Verder lezen →