Ezra 5

Ezra 5: maart 2010

In dit voorjaarsnummer schetsen we de oorsprong van Pasen en Pinksteren in het Oude Testament en in de oude liturgische feesten van het Jodendom. Verder belichten we het ‘Lied van Mozes’ in het bijbelboek Deuteronomium en de geloofsbelijdenis in de Eerste Brief aan de Korintiërs. Verder lezen →