Frederique Vandecasteele-Vanneuville

Jezus en ‘de joden’ in Johannes

Bevat de Schrift aanwijzingen dat anti-judaïsme tot de kern van de christelijke boodschap behoort? Zo ja, onder welke vorm en met welke implicaties voor de christelijke theologie? Verder lezen →