Hellen Mardaga

Paulus’ kruistheologie

De kruistheologie van Paulus wordt kernachtig samengevat in 1 Korintiërs 1,23: ‘Wij verkondigen een gekruisigde Christus’. Ze is een belangrijk discussiepunt in de theologie. In de volgende eeuwen bleef de centrale betekenis van het kruis een belangrijk onderwerp van studie en discussie. Verder lezen →


Ezra 3: september 2009

In dit nummer plaatsen we de canonieke interpretatie van het bijbelboek Prediker in zijn oorspronkelijke ontstaanscontext. Vervolgens bekijken we de kruistheorie in de zeven authentieke brieven van Paulus. We besluiten uiteraard met onze vaste rubrieken ‘Uit de wereld van de Bijbel’ en de boekbesprekingen. Verder lezen →


Het gebruik van bijbelteksten in de liturgie van de Goede Week

Het vieren van de Goede Week is voor de meesten onder ons een vanzelfsprekend gegeven. We staan er niet bij stil dat de liturgie van de Goede Week tijdens de voorbije decennia meermaals werd hervormd. Verder lezen →


Recente romans en pseudo-wetenschappelijke boeken over Bijbel en christendom

Sinds het verschijnen van The Da Vinci Code wordt de Nederlandstalige boekenmarkt overspoeld met romans en pseudo-wetenschappelijke publicaties over specifiek christelijke onderwerpen. Verder lezen →