Hooglied

‘Je hebt mijn hart verwond’: Hooglied in beeld

Wellicht is Hooglied of Canticum canticorum één van de meest bijzondere teksten die de Bijbel heeft overgeleverd. Het lied evoceert de liefde tussen man en vrouw, en laat de lezer met zijn sensuele beeldtaal niet onberoerd. Verder lezen →


Hooglied. Bijbelse liefde in beeld, woord en klank

Als poëtische liefdesliteratuur heeft het bijbelboek Hooglied aanleiding gegeven tot zeer uiteenlopende interpretaties, van antropologisch-erotisch tot theologisch-allegorisch, in de beeldende kunsten, de literatuur en de muziek. Verder lezen →


Bijbelboeken belicht

De afstand die er is tussen auteur en lezer neemt toe naarmate de tijd voortschrijdt. Daarom worden er vanouds commentaren geschreven die moeten helpen om het lezen van de boeken van de bijbel te vergemakkelijken. Verder lezen →