Ignace Bossuyt

In den beginne. De ‘schepping’ in beeld, woord en klank

De Bijbelse scheppingsverhalen willen niet verklaren hoe de wereld en de mens er zijn gekomen. Ze willen veeleer verkondigen dat het leven zin heeft en roepen op tot het streven naar een wereld waarin het goed is om leven. Verder lezen →


Job tussen leven en lijden. In beeld, woord en klank

Binnen de joods-christelijke traditie geldt Job als prototype van de lijdende mens, die ondanks een goed leven toch door onmetelijk lijden wordt getroffen. De beeldende kunsten, de literatuur en de muziek zoeken mee een antwoord. Verder lezen →


Ezra 6: juni 2010

Doorstaat de hedendaagse Magdalena-hype de historisch-kritische exegese? Dat onderzoeken we in dit nummer. We maken ook de balans op van het onderzoeksproject ‘Maria Magdalena en het aanraken van Jezus’ en bekijken de relatie tussen geloof en kunst. Verder lezen →


De Bijbel als inspiratiebron voor Joseph Haydn (1732-1809)

Voor Die Schöpfung,het Italiaanse oratorium Il ritorno di Tobia en Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze haalde Haydn zijn inspiratie in het Oude en Nieuwe Testament. Verder lezen →


Ezra 4: december 2009

In deze kersttijd bespreken we de kindheidsevangelies in Matteüs en Lucas, tonen we hun herkomst in het Oude Testament en gaan we op zoek naar de os en de ezel in het kerstverhaal. Naar aanleiding van het Joseph Haydn-jaar bekijken we de Bijbel als inspiratie voor zijn meesterwerken. Verder lezen →


Hooglied. Bijbelse liefde in beeld, woord en klank

Als poëtische liefdesliteratuur heeft het bijbelboek Hooglied aanleiding gegeven tot zeer uiteenlopende interpretaties, van antropologisch-erotisch tot theologisch-allegorisch, in de beeldende kunsten, de literatuur en de muziek. Verder lezen →