Islam

Zijn Barmhartigheid in eigen dagelijks leven zien, doen en (h)erkennen. De ‘Mooiste Namen van de Heer’ in de islamitische traditie

Barmhartigheid is de meest genoemde eigenschap van Allah in het Heilige Boek van de moslims, de Koran. Verder lezen →


Vliebergh-Sencie 2007: Bijbel en Koran

Tijdens de voorbije decennia heeft de Islam een centrale plaats opgeëist in het Westen. Hoe kan het gesprek tussen islam en christendom bevorderd worden, tegen de achtergrond van deze fundamentele maatschappelijke en levensbeschouwelijke verschuivingen? Verder lezen →


De drie ringen. Jodendom, christendom en islam tussen exclusivisme en tolerantie

Verhalen zijn als bron van waarheid te lang vergeten in de theologie. Terwijl tractaten soms de verhouding van het christendom tot de andere religie onwrikbaar vastzetten in het schema van waarheid versus dwaling, vertelden sommige verhalen iets heel anders. Verder lezen →