Job

Van spijt geen spoor. Het laatste hoofdstuk van Job in zijn context

Het laatste hoofdstuk van het boek Job is het meest verrassende. De strijdlustige Job, die bijna veertig hoofdstukken lang zijn onschuld staande heeft gehouden, laat zich schijnbaar vermurwen door een overweldigende stem in de storm en herroept alles wat hij gezegd heeft. Verder lezen →


Hij die het beter denkt te weten. Het personage Elihu in het boek Job

Elihu is een van de meest raadselachtige personages in het boek Job. Toch heeft de gangbare interpretatie van Elihu als kwaadaardige figuur geen basis in de Hebreeuwse brontekst. Verder lezen →


Het boek Job in joodse literatuur na 1945

In het boek Job worden vele vragen gesteld, maar een bevredigend antwoord op de ultieme vraag waarom mensen lijden, wordt niet geboden. Auteurs grijpen heden ten dage terug naar dit bijbelboek, juist omdat ze dezelfde vragen stellen. Verder lezen →


‘Ik weet dat mijn verlosser leeft’ (Job 19,25-26)

Binnen de actuele wetenschappelijk literatuur bestaat er over weinig kwesties zoveel eensgezindheid als over het feit dat de thematiek van de ‘opstanding uit de dood’ niet tot de kern van de oudtestamentische geloofspunten behoort. Verder lezen →


Job tussen leven en lijden. In beeld, woord en klank

Binnen de joods-christelijke traditie geldt Job als prototype van de lijdende mens, die ondanks een goed leven toch door onmetelijk lijden wordt getroffen. De beeldende kunsten, de literatuur en de muziek zoeken mee een antwoord. Verder lezen →


Bijbelse dino

Het moest ervan komen: de onweerstaanbare dino heeft ook het bijbellandschap betreden. In het Nederlandse Algemeen Dagblad van 9 november 1993 vonden we een merkwaardige bijdrage van de hand van drs. B.J.E. van Noort. Verder lezen →


Bijbelboeken belicht

De afstand die er is tussen auteur en lezer neemt toe naarmate de tijd voortschrijdt. Daarom worden er vanouds commentaren geschreven die moeten helpen om het lezen van de boeken van de bijbel te vergemakkelijken. Verder lezen →