Jodendom

Het boek Job in joodse literatuur na 1945

In het boek Job worden vele vragen gesteld, maar een bevredigend antwoord op de ultieme vraag waarom mensen lijden, wordt niet geboden. Auteurs grijpen heden ten dage terug naar dit bijbelboek, juist omdat ze dezelfde vragen stellen. Verder lezen →


Pasen en Pinksteren: oudtestamentische achtergronden

De drie oude landbouwfeesten kregen in Israël een nieuwe betekenis. De cyclische, jaarlijkse terugkerende vieringen van de seizoenen werden gekoppeld aan eenmalige heilsfeiten uit de geschiedenis van Israël. Verder lezen →


De dialoog tussen christenen en joden

Door Luc Dequeker in VBS-Informatie December 2003 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


De drie ringen. Jodendom, christendom en islam tussen exclusivisme en tolerantie

Verhalen zijn als bron van waarheid te lang vergeten in de theologie. Terwijl tractaten soms de verhouding van het christendom tot de andere religie onwrikbaar vastzetten in het schema van waarheid versus dwaling, vertelden sommige verhalen iets heel anders. Verder lezen →


Jezus en ‘de joden’ in Johannes

Bevat de Schrift aanwijzingen dat anti-judaïsme tot de kern van de christelijke boodschap behoort? Zo ja, onder welke vorm en met welke implicaties voor de christelijke theologie? Verder lezen →


De joodse Bijbel gelezen door christenen

Door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie Maart 2002 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen … Verder lezen →


De joodse bijbel en de christenen

Door Luc Geysels in VBS-Informatie 24 (1993) 51-59 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen … Verder lezen →


De ontmaskering van Haman

De zes bijkomden delen van de Septuaginta vormen het hoofdprobleem van het boek Ester. Luther schrapte ze uit zijn bijbel en de katholieken aanvaarden ze als canonisch. De exegeten zagen zich geplaatst voor de vraag waarom die langere versie niet meer in het Hebreeuws bestond. Verder lezen →