Joseph Raya

Bij het ontslag van Mgr. Joseph Raya

De zware politieke en religieuze druk waaraan Mgr. Raya werd blootgesteld, heeft de laatste maanden een hoogtepunt bereikt. Recente ontwikkelingen, vooral van politieke aard, hebben hem ertoe genoopt eind september zijn ontslag te geven als aartsbisschop van de Grieks-Katholieke gemeenschap in Galilea. Verder lezen →