Kinderbijbels

Bijbels voor kinderhanden

Door Linda Delande in VBS-Informatie Juni 2008 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


‘Kinderbijbel’ of ‘Bijbelse verhalen aan kinderen verteld’?

Midden 2004 publiceerde Kolet Janssen Het grote avontuur van God en mens. Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen. De prachtige tekeningen zijn van de hand van de befaamde illustrator Thé Tjong-Khingh. Verder lezen →


Een bijbel in voor kinderen verstaanbare taal

De Startbijbel is een gerichte keuze uit het Oude en het Nieuwe Testament. Deze bloemlezing is evenwel geen ‘kinderbijbel’, maar een goede, betrouwbare en leesbare vertaling van de bijbel. Verder lezen →


Van kinderbijbels gesproken

Alleen al het aantal kinderbijbels is in de laatste jaren zó toegenomen, dat het voor een buitenstaander bijna ondoenbaar is om een verantwoorde keuze te maken. Eind 1984 waren er in het Nederlandse taalgebied meer dan 100 kinderbijbels in omloop! Verder lezen →


Kinderbijbels: parels en pulp

Door Jos Vandikkelen in VBS-Informatie 16 (1985) 38-41 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen … Verder lezen →


KTRC-Kruispunt (Kinderbijbels)

Door Olav Emiel Van Outryve in VBS-Informatie 8 (1977) 35-39 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst … Verder lezen →


Kinderbijbels

Door Pierre Trouillez in VBS-Informatie 3 (1972) nr. 2, 4-8 Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een … Verder lezen →