Klaagliederen

‘Tristis est anima mea’. De liturgische doorwerking van het boek Klaagliederen in de Donkere Metten

De Tenebrae verbinden het lijden van het volk Israël met de passie van Christus en roepen de toehoorders op om zich tijdens het Paastriduüm in te leven in een rouw- en bekeringsproces. Verder lezen →


God is mijn herder. De metaforische kracht van Psalm 23 vroeger en nu

De literaire kracht van dit bijbelse gedicht berust op de metafoor van de herder en zijn kudde om JHWH’s relatie tot mensen te beschrijven: boven alles een Godsvertrouwen. Verder lezen →


Zwijgen is zilver, klagen is goud. De theologie van het boek Klaagliederen

Ten diepste is het bijbelse klagen uitdrukking van een dramatische relatie met God, die zoals elke menselijke relatie hoogte- en dieptepunten kent. Verder lezen →