kruisiging

Paulus’ kruistheologie

De kruistheologie van Paulus wordt kernachtig samengevat in 1 Korintiërs 1,23: ‘Wij verkondigen een gekruisigde Christus’. Ze is een belangrijk discussiepunt in de theologie. In de volgende eeuwen bleef de centrale betekenis van het kruis een belangrijk onderwerp van studie en discussie. Verder lezen →