Leviticus

Sabbatjaar, jubeljaar, heilig jaar. De actualiteit van een oudtestamentische traditie

Het ‘jubeljaar’ en de eraan verbonden kwijtschelding van schulden is geenszins nieuw. Ze reikt terug tot het oudtestamentische boek Leviticus. Verder lezen →


Bemin uw naaste als uzelf

Door Johan Lust in VBS-Informatie 17 (1986) 88-93 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen … Verder lezen →