Marc Vervenne

Een bijbel in voor kinderen verstaanbare taal

De Startbijbel is een gerichte keuze uit het Oude en het Nieuwe Testament. Deze bloemlezing is evenwel geen ‘kinderbijbel’, maar een goede, betrouwbare en leesbare vertaling van de bijbel. Verder lezen →


Bijbelboeken belicht

De afstand die er is tussen auteur en lezer neemt toe naarmate de tijd voortschrijdt. Daarom worden er vanouds commentaren geschreven die moeten helpen om het lezen van de boeken van de bijbel te vergemakkelijken. Verder lezen →


Van kinderbijbels gesproken

Alleen al het aantal kinderbijbels is in de laatste jaren zó toegenomen, dat het voor een buitenstaander bijna ondoenbaar is om een verantwoorde keuze te maken. Eind 1984 waren er in het Nederlandse taalgebied meer dan 100 kinderbijbels in omloop! Verder lezen →


Een bijbeldatabank?

Door Marc Vervenne in VBS-Informatie 13 (1982) 9-14 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen … Verder lezen →


Het project van een nieuwe Nederlandse synopsis

Door Adelbert Denaux en Marc Vervenne in VBS-Informatie 11 (1980) 50-62 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de … Verder lezen →