Maria

‘Magnificat anima mea Dominum’. Het danklied van Maria in het Lucasevangelie

In het Magnificat stelt Lucas Maria voor als de ‘arme’ bij uitstek. Haar lied is één uitbundige verheerlijking van God die de ‘mensen van lage toestand’ verheft en die barmhartig omziet naar de kleinen en de nederigen. Verder lezen →


De eenvoud van Maria. Het verhaal van Jezus’ geboorte volgens Lucas

Het is haast een paradox: het kerstverhaal, één van de bekendste bijbelse verhalen, blijkt helemaal niet in de Bijbel voor te komen – of toch niet in de vorm zoals het te vinden is in de talrijke hervertellingen ervan. Verder lezen →


Marta en Maria van onder het stof gehaald (Lc 10,38-42)

Dat heb ik proberen te doen – toen ik mocht preken – voor een uitgelezen vrouwelijk gezelschap. – ‘k Zocht een tekst – en stond stil bij Lucas tien (38-42). – Bij een eerste lezing klonk de boodschap me wrang: – een vrouw aan de voet van de man – of dienend aan tafel. Bekend patroon! Verder lezen →