Marta

Marta en Maria van onder het stof gehaald (Lc 10,38-42)

Dat heb ik proberen te doen – toen ik mocht preken – voor een uitgelezen vrouwelijk gezelschap. – ‘k Zocht een tekst – en stond stil bij Lucas tien (38-42). – Bij een eerste lezing klonk de boodschap me wrang: – een vrouw aan de voet van de man – of dienend aan tafel. Bekend patroon! Verder lezen →