Masoretische Tekst

Hebreeuwse accenten en bijbelvertalen

De voorleesbaarheid van de Nieuwe Bijbelvertaling is geen moderne verworvenheid. Zo’n 1500 jaar geleden speelde deze kwestie al een rol bij de vastlegging van de Masoretische tekst van de Hebreeuwse bijbel. Verder lezen →