muziek

‘Erbarme dich, mein Gott’. Enkele theologische overwegingen bij de Matteüspassie van Bach

Aan de vooravond van de Goede Week staan we stil bij de interpretatie van het lijdensverhaal volgens Matteüs in de muzikale compositie van Johann Sebastian Bach. Verder lezen →


In den beginne. De ‘schepping’ in beeld, woord en klank

De Bijbelse scheppingsverhalen willen niet verklaren hoe de wereld en de mens er zijn gekomen. Ze willen veeleer verkondigen dat het leven zin heeft en roepen op tot het streven naar een wereld waarin het goed is om leven. Verder lezen →


Job tussen leven en lijden. In beeld, woord en klank

Binnen de joods-christelijke traditie geldt Job als prototype van de lijdende mens, die ondanks een goed leven toch door onmetelijk lijden wordt getroffen. De beeldende kunsten, de literatuur en de muziek zoeken mee een antwoord. Verder lezen →


De Bijbel als inspiratiebron voor Joseph Haydn (1732-1809)

Voor Die Schöpfung,het Italiaanse oratorium Il ritorno di Tobia en Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze haalde Haydn zijn inspiratie in het Oude en Nieuwe Testament. Verder lezen →


Hooglied. Bijbelse liefde in beeld, woord en klank

Als poëtische liefdesliteratuur heeft het bijbelboek Hooglied aanleiding gegeven tot zeer uiteenlopende interpretaties, van antropologisch-erotisch tot theologisch-allegorisch, in de beeldende kunsten, de literatuur en de muziek. Verder lezen →


De Nieuwe Bijbelvertaling: er zit muziek in

Door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie December 2002 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen … Verder lezen →


Muziek in de Bijbel

Door Vic Nees in VBS-Informatie September 2002 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →