Oud Testament

Voorbij vergeving? Een introductie in het boek Spreuken

Het boek Spreuken is een deel van de wijsheidsliteratuur en daagt mensen uit om na te denken over existentiële vragen. Wij onderzoeken ‘vergeving’ volgens Spreuken 16,7. Verder lezen →


De baarmoederlijke liefde van God en mensen. Het Oude Testament over barmhartigheid en rechtvaardigheid

De tegenstelling tussen het zogenaamd gewelddadige Oude Testament en het liefdevolle Nieuwe Testament valt onmogelijk vol te houden. Verder lezen →


Hij die het beter denkt te weten. Het personage Elihu in het boek Job

Elihu is een van de meest raadselachtige personages in het boek Job. Toch heeft de gangbare interpretatie van Elihu als kwaadaardige figuur geen basis in de Hebreeuwse brontekst. Verder lezen →


’t Is een kwestie van rechtvaardigheid! Het Oude Testament en de ‘vergeldingsleer’

‘Boontje komt om zijn loontje’ is uiterst menselijk. In het Oude Testament is het een van de centrale gedachten en het wordt veelal als ‘vergeldingsleer benoemd. Verder lezen →


‘Tristis est anima mea’. De liturgische doorwerking van het boek Klaagliederen in de Donkere Metten

De Tenebrae verbinden het lijden van het volk Israël met de passie van Christus en roepen de toehoorders op om zich tijdens het Paastriduüm in te leven in een rouw- en bekeringsproces. Verder lezen →


De terrorist met de ezelskinnebak – Simson de ‘held’ in Rechters 13–16

Achter de zogenaamde held doemt het beeld op van een zwakke en impulsieve man die zijn eigen ondergang bewerkstelligt. Verder lezen →


Eén naam, een veelzijdig boek: Jesaja te midden van de profetische literatuur

Van alle profeten uit het Oude Testament is Jesaja zonder twijfel de bekendste. Naar geen enkel ander boek uit de joodse Schrift wordt zo vaak verwezen in het Nieuwe Testament. Verder lezen →


Het boek Job in joodse literatuur na 1945

In het boek Job worden vele vragen gesteld, maar een bevredigend antwoord op de ultieme vraag waarom mensen lijden, wordt niet geboden. Auteurs grijpen heden ten dage terug naar dit bijbelboek, juist omdat ze dezelfde vragen stellen. Verder lezen →