Pasen

Maria Magdalena en de anderen. De verrezen Jezus en zijn leerlingen in het Johannesevangelie

De evangelist Johannes laat Maria Magdalena een sleutelrol spelen in het verkondigen van de verrijzenis, terwijl hij tegelijkertijd beschrijft hoe zij samen met andere leerlingen tot geloof komt. Verder lezen →


Pasen en Pinksteren: oudtestamentische achtergronden

De drie oude landbouwfeesten kregen in Israël een nieuwe betekenis. De cyclische, jaarlijkse terugkerende vieringen van de seizoenen werden gekoppeld aan eenmalige heilsfeiten uit de geschiedenis van Israël. Verder lezen →


Het gebruik van bijbelteksten in de liturgie van de Goede Week

Het vieren van de Goede Week is voor de meesten onder ons een vanzelfsprekend gegeven. We staan er niet bij stil dat de liturgie van de Goede Week tijdens de voorbije decennia meermaals werd hervormd. Verder lezen →